Phủ Ceramic Đà Nẵng - Việt Nam

Các gói sản phẩm Ceramic

Các gói sản phẩm Ceramic

Các gói sản phẩm phủ Ceramic - BRONZE - SILVER - GOLD - DIAMONDGiá:liên hệ vnd

Các gói sản phẩm Ceramic

BRONZE - Bảo hành 1 năm,Sử dung 2 năm
 • Đánh bóng bởi Ceramic Pro Nano Coating..
 • 1 lớp phủ gốm Ceramic Pro 9H.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Light.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Rain cho các cửa kính.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Plastic cho các phần nhựa.

Các gói sản phẩm Ceramic

SILVER - Bảo hành 1 năm,Sử dụng 2 năm
 • Đánh bóng bởi Ceramic Pro Nano Coating.
 • 3 lớp phủ gốm Ceramic Pro 9H.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Light.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Rain cho các cửa kính.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Plastic cho các phần nhựa.

Các gói sản phẩm Ceramic

GOLD - Bảo hành 1.5 năm,Sử dung 3 năm.
 • Đánh bóng bởi Ceramic Pro Nano Coating.
 • 6 lớp phủ gốm Ceramic Pro 9H.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Light.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Rain cho các cửa kính.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Plastic cho các phần nhựa.

Các gói sản phẩm Ceramic

DIAMOND - Bảo hành 2 năm,Sử dụng 4 năm.
 • 3 bước đánh bóng bởi Ceramic Pro Nano Coating.
 • 10 lớp phủ gốm Ceramic Pro 9H.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Light.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Rain cho tất cả các kính chắn gió, cửa sổ.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Plastic cho tất cả các chi tiết nhựa bên ngoài / bề mặt cao su.
 • 10 lớp phủ Ceramic Pro 9H cho các phần da và gỗ.
 • 1 lớp phủ Ceramic Pro Textile cho các phần bằng vải.
   991-993 Nguyễn Tất Thanh Quận Thanh Khê

  Đà Nẵng

   0905.33.66.20

   ceramicvietnam@gmail.com

Liên quan